ترانکینگ لگراند 80*50 میلیمتر بدون کادر و پایه

ترانکینگ های بدون کادر و پایه لگراند NEW

ویژگی بارز این نوع ترانکینگ لگراندحذف کادر و پایه می‌باشد.

عرض درب کلیه این سری از ترانکینگ‌ها 45 میلیمتر می‌باشد.

متعلقات ترانکینگ 80*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75601

 

گوشه داخلی

75621

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75631

 

اتصال بدنه

75666

 

گوشه تخت

75641

 

اتصال درب

75669

 

سه راهی

75671

 

قطعه انتهایی

75611

 

 

متعلقات ترانکینگ 80*50 بدون کادر و پایه لگراند

ترانکینگ 145*50 لگراند بدون کادر و پایه

متعلقات ترانکینگ 145*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75604

 

گوشه داخلی

75624

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75634

 

اتصال بدنه

75666
یا
75667

 

گوشه تخت

75644

 

اتصال درب

75669*2

 

سه راهی

75671
یا
75672

 

قطعه انتهایی

75614

 

 

ترانکینگ 180*50 لگراند بدون کادر و پایه 

متعلقات ترانکینگ 105*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75602

 

گوشه داخلی

75622

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75632

 

اتصال بدنه

75667

 

گوشه تخت

75642

 

اتصال درب

75669

 

سه راهی

75676

 

قطعه انتهایی

75612

 

 

ترانکینگ 105*50 لگراند بدون کادر و پایه

متعلقات ترانکینگ 180*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75646

 

گوشه داخلی

75626

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75636

 

اتصال بدنه

75666

 

گوشه تخت

75646

 

اتصال درب

75669*3

 

سه راهی

75671

 

قطعه انتهایی

75616

 

 

 


 

گوگل پلاس آلما شبکه

کانال تلگرام آلما شبکه

اینستاگرام آلما شبکه

ربات تلگرام آلما شبکه

فیسبوک آلما شبکه

لینکدین  آلما شبکه

توئیتر آلما شبکه

 

تلفن تماس با شرکت آلما شبکه:

66595894

66595651